РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  (Следващ)
  Всички

П

Показване на получените точки

Показване на получените точки е настройка при добавяне на Дейност Урок. С нея преподавателят решава дали по време на изпълнението учениците да виждат получените точки от отговорите на въпросите в урока.


Показване състоянието на опита

Показване състоянието на опита е настройка при добавяне на дейност Scorm-пакет, която дава възможност на преподавателя да определи къде учениците да виждат информация за броя позволени решения, резултати от предишен опит, метода за оценяване и окончателната си оценка.


Поле Избиране на файлове

Поле Избиране на файлове е част от дейност Виртуална класна стая. Тук преподавателят може да добави файл, който ще използва по време на консултацията.


Преглед на всички отговори

Преглед на всички отговори е линк в Дейност Анкета и позволява на преподавателя да види резултатите от попълнената анкета.

От тази страница преподавателят има достъп до:

- Меню Преглед;
- Меню Списък на отговорите;
- Меню Списък на неотговорилите;
- Меню Изтриване на всички отговори;
- Меню Изтегляне в текстов формат.


Предварителен преглед

Предварителен преглед е настройка при добавяне на Дейност Избор, която ще позволи на учениците да виждат възможностите за избор преди избраната дата за начало.


Преминаване към роля

Преминаване към роля е линк, достъпен от Блок Настройки. Позволява на преподавателя да влезе в различна роля, например в ролята на ученик, за да прегледа курса, ресурсите или дейностите.


Преход

Преход е настройка, достъпна при добавяне на страница в Дейност Урок. Чрез нея преподавателят задава връзките между отделните страници. Например, когато ученикът отговори вярно на въпрос от урока, може да продължи към следващ въпрос или да премине към следваща страница от учебното съдържание. За грешен отговор, може да бъде препратен към предишна страница, за да прочете отново учебния материал и да допълни знанията си.


Просто директно оценяване

Просто директно оценяване е метод за оценяване в Дейност Задание и позволява на преподавателя да оценява в точки или скала.


Р

Разбъркаване във въпросите

Разбъркаване във въпросите е част настройките в Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Тя позволява отговорите във всеки въпрос от теста да се подреждат в различна последователност за всеки ученик.


Разбъркване на отговорите

Разбъркване на отговорите е част от настройките при добавяне на тестови въпроси, като Въпрос с множествен избор, Въпрос за съпоставяне, Издърпване и поставяне и Липсващи думи. Ако е поставена отметка за нея при създаване на въпроса, отговорите ще се подреждат в различна последователност за всеки ученик - за един верният отговор ще се появи на първа позиция, за друг на втора и т.н.Страница: (Обратно)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  (Следващ)
  Всички