Просто директно оценяване

Просто директно оценяване е метод за оценяване в Дейност Задание и позволява на преподавателя да оценява в точки или скала.

» РЕЧНИК