Показване състоянието на опита

Показване състоянието на опита е настройка при добавяне на дейност Scorm-пакет, която дава възможност на преподавателя да определи къде учениците да виждат информация за броя позволени решения, резултати от предишен опит, метода за оценяване и окончателната си оценка.

» РЕЧНИК