Преход

Преход е настройка, достъпна при добавяне на страница в Дейност Урок. Чрез нея преподавателят задава връзките между отделните страници. Например, когато ученикът отговори вярно на въпрос от урока, може да продължи към следващ въпрос или да премине към следваща страница от учебното съдържание. За грешен отговор, може да бъде препратен към предишна страница, за да прочете отново учебния материал и да допълни знанията си.

» РЕЧНИК