Преминаване към роля

Преминаване към роля е линк, достъпен от Блок Настройки. Позволява на преподавателя да влезе в различна роля, например в ролята на ученик, за да прегледа курса, ресурсите или дейностите.

» РЕЧНИК