Показване на получените точки

Показване на получените точки е настройка при добавяне на Дейност Урок. С нея преподавателят решава дали по време на изпълнението учениците да виждат получените точки от отговорите на въпросите в урока.

» РЕЧНИК