Разбъркване на отговорите

Разбъркване на отговорите е част от настройките при добавяне на тестови въпроси, като Въпрос с множествен избор, Въпрос за съпоставяне, Издърпване и поставяне и Липсващи думи. Ако е поставена отметка за нея при създаване на въпроса, отговорите ще се подреждат в различна последователност за всеки ученик - за един верният отговор ще се появи на първа позиция, за друг на втора и т.н.

» РЕЧНИК