Разбъркаване във въпросите

Разбъркаване във въпросите е част настройките в Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Тя позволява отговорите във всеки въпрос от теста да се подреждат в различна последователност за всеки ученик.

» РЕЧНИК