РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  18  (Следващ)
  Всички

М

Метод за оценяване в Scorm

Метод за оценяване в Scorm е настройка при добавяне на Scorm-пакет. Чрез нея преподавателят определя как ще се формира оценката за едно решение на Scorm-урока.

Преподавателят може да избира между:

- Учебни обекти - броя разгледани страници в урока;
- Най-висока оценка - най-високия резултат от решените страници в урока;
- Средна оценка - средно-аритметичен резултат;
- Сбора от точките - сбора от точките от всички страници в урока.


Метод за оценяване в Задание

Метод за оценяване в Дейност Задание е настройка, която позволява на преподавателя да зададе начина, по който ще се формира оценката.

Преподавателят може да избира между:

- Просто директно оценяване - в точки или скала
- Критерии с оценки
- Критерии с нива


Метод за оценяване в Игри

Метод за оценяване в Дейност Игри е настройка, с която преподавателят избира как да се формира оценката при повече от едно решение на играта.

Преподавателят може да избира между:

- Най-висок резултат
- Средна оценка
- Първи опит
- Последен опит


Н

Наказание за всеки неверен опит

Наказание за всеки неверен опит е част от настройките в Многократни опити, достъпна при добавяне на тестов въпрос. Преподавателят може да изберете процент от точките, който да се отнема при избор на грешен отговор. Така, ако ученикът отбележи верният отговор от втория опит, няма да получи пълния брой точки за въпроса.


Настройване във времето

Настройване във времето е настройка в Дейност Тест и позволява на преподавателя да фиксира срок за изпълнение, като избере подходящи дати и час. Датите ще се отразят автоматично в календара на курса и в Блок Предстоящи събития, веднага след запазване теста.


Настройки за оценяване

Настройки за оценяване са достъпни за преподавателя при оценяване на предадените работи в Дейност Задание. Позволяват филтриране на данните, например в списъка да се показват само учениците, предали домашно или само тези, които все още не са оценени.


Настройки за преглед

Настройки за преглед са част от Дейност Тест в класната стая. Преподавателят може да избере каква обратна информация да получат учениците при преглед на решенията си след приключване на теста.


Настройки за преглеждане

Настройки за преглеждане са част от Дейност Тест. В четири колони (По време на изпълнение; Веднага след изпълнение; По-късно, докато теста е още отворен и След затваряне на теста) е разположена информация, която преподавателят може да покаже или скрие от учениците на различните етапи при решаване на теста.

Преподавателят може да избере дали и кога да покаже на учениците:

- Изпълнението
- Дали е вярно
- Точки
- Специфична забележка
- Обща забележка
- Верния отговор
- Цялостна забележка


Настройки на Отговори

Настройки на Отговори са част от Дейност Анкета.
Различните параметри позволяват на преподавателя да определи:

- колко пъти да се решава анкетата;
- дали решаването да бъде анонимно или поименно; 
- кога да бъдат видими обобщените резултатати от анкетата;
- дали анкетата да се решава на части;
- ще има ли въпроси, които да зависят от отговора на предишен въпрос
- да постави ли оценка.


Настройки на съдържание

Настройки на съдържание са част от Дейност Анкета. Те позволяват на преподавателя да избере дали да добави въпроси в анкетата, като прехвърли вече въведени от друга анкета или да създаде нови.Страница: (Обратно)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  18  (Следващ)
  Всички