РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Л

Лента за напредък

Лента за напредък е настройка при добавяне на Дейност Урок. Ако е зададена, на всяка страница от учебното съдържание учениците виждат в проценти каква част от урока са изпълнили.


Линк Отговори

Линк Отговори е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят има достъп до отчет с учениците, които са решили теста и отговорите, които са посочили на всеки въпрос.


Линк Оценки

Линк Оценки е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят може да види отчет с учениците, които са решили теста, техните резултати и възможност да прегледа подробно решението на всеки ученик.


Линк Правене на коментар или пренаписване на оценка

Линк Правене на коментар или пренаписване на оценка се появява под всеки въпрос при преглед на решение на тест. Преподавателят може да го използва, за да добави коментар или да промени получените точки, ако се налага.Линк Ръчно оценяване

Линк Ръчно оценяване е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят може да види списък с всички въпроси от тип Есе, използвани в теста. Тъй като те не се оценяват автоматично, тук той може да ги прегледа и оцени. Освен това може да промени получените точки за автоматично оценени въпроси или да добави коментар.


Линк Статистики

Линк Статистики е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят има достъп до статистически анализ на теста и тестовите въпроси.