Линк Оценки

Линк Оценки е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят може да види отчет с учениците, които са решили теста, техните резултати и възможност да прегледа подробно решението на всеки ученик.

» РЕЧНИК