Линк Ръчно оценяване

Линк Ръчно оценяване е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят може да види списък с всички въпроси от тип Есе, използвани в теста. Тъй като те не се оценяват автоматично, тук той може да ги прегледа и оцени. Освен това може да промени получените точки за автоматично оценени въпроси или да добави коментар.

» РЕЧНИК