РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  18  (Следващ)
  Всички

Л

Линк Отговори

Линк Отговори е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят има достъп до отчет с учениците, които са решили теста и отговорите, които са посочили на всеки въпрос.


Линк Оценки

Линк Оценки е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят може да види отчет с учениците, които са решили теста, техните резултати и възможност да прегледа подробно решението на всеки ученик.


Линк Правене на коментар или пренаписване на оценка

Линк Правене на коментар или пренаписване на оценка се появява под всеки въпрос при преглед на решение на тест. Преподавателят може да го използва, за да добави коментар или да промени получените точки, ако се налага.Линк Ръчно оценяване

Линк Ръчно оценяване е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят може да види списък с всички въпроси от тип Есе, използвани в теста. Тъй като те не се оценяват автоматично, тук той може да ги прегледа и оцени. Освен това може да промени получените точки за автоматично оценени въпроси или да добави коментар.


Линк Статистики

Линк Статистики е достъпен от Блок Настройки, когато е избран конкретен тест. Преподавателят има достъп до статистически анализ на теста и тестовите въпроси.


М

Максимален брой думи

Максимален брой думи е опция при добавяне на Дейност Задание. В настройките на заданието преподавателят може да зададе ограничение за допустимия брой думи, които учениците да използват при писането на домашна работа или есе. Тя е достъпна само, когато за Тип на работата е избран Онлайн текст.


Максимален брой опити

Максимален брой опити е настройка при добавяне на Игри в Moodle. Чрез нея преподавателят въвежда колко пъти учениците да могат да играят играта.


Максимален брой отговори

Максимален брой отговори е настройка при добавяне на Дейност Урок, която позволява на преподавателя да зададе колко отговора планира да съдържат въпросите в урока. Този параметър осигурява необходимия брой полета за отговори при въвеждане на въпросите.


Максимална оценка

Максимална оценка е настройка при добавяне на Игри в Moodle. Чрез нея преподавателят поставя максимален брой точки за решението на играта.


Меню Администриране

Меню Администриране е достъпно за преподавателя в Дейност Уики и позволява изтриване на отделни страници или версии на страниците.Страница: (Обратно)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  18  (Следващ)
  Всички