Меню Администриране

Меню Администриране е достъпно за преподавателя в Дейност Уики и позволява изтриване на отделни страници или версии на страниците.

» РЕЧНИК