РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

О

Обучение от смесен тип

Обучението от смесен тип е съчетание от традиционното обучение в класната стая и различни онлайн компоненти.


Онлайн обучение

Онлайн обучението е метод на обучение, при който учебното съдържание е достъпно в интернет. За целта са необходими компютър или друго дигитално устройство, интернет връзка и платформа за управление на обучението, каквато е и Moodle.


Описание

Описание е незадължително поле и присъства в почти всички ресурси и дейности в Moodle. Обикновено се използва за добавяне на кратък текст за съдържанието или предназначението на ресурсите, както и за добавяне на инструкции за учениците в учебните дейности. Описанието може да бъде показано и в основната страница на курса.


Основна страница на курса

Основна страница на курса представлява изгледа на курса след зареждането му. 

В ляво са разположени блоковете, а непосредствено до тях в центъра, всички учебни ресурси и дейности, подредени в отделни секции. Организацията на основната страница на всеки курс наподобява началната страница на платформата. 


Отваряне

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. Чрез Отваряне съдържанието на ресурса ще се зареди на мястото на страницата на курса.


Отчет за дейностите

Отчет за дейностите пази историята от работата на потребителите в курса.

Преподавателят има възможност да проверява активността на своите ученици и да проследява:

- какво е разглеждано;
- кога е извършена дейността;
- от кой IP адрес;
- последно влизане;
- престой в платформата.

Учениците също могат да виждат информация за собствената си активност, ако преподавателят е избрал Показване на отчети за дейностите от Външен вид, в настройките на курса.