РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

К

Категории въпроси

Категории въпроси е част от Банката с тестови въпроси и позволява организиране на въпросите по избран признак, например по теми. Всяка категория може да бъде тема от учебния материал, като позволява добавяне и на подкатегории за по-прецизно подреждане. Категориите могат да бъдат и текущите тестове. Създаването на структура улеснява управлението на въпросите и подпомага подбора им при конструиране на отделните тестовете в курса.


Категория Курсове

Категория Курсове е категория, която обединява отделните обучителни пространства (курсове). Категориите се показват на началната страница, в центъра.

Много често отделните курсове се подреждат в категории тематично или според характеристиката на обучаемите.


Колаборативно учене

Колаборативното учене е подход, при който обучаемите работят заедно за постигането на обща цел, обменят мнения, изясняват значението на понятия или разрешават съвместно проблемни ситуации.


Контакти

Контакти е част от Системата за съобщения в Moodle. Позволява организирането на списък с контакти за по-бърз достъп до профилите на потребителите, с които общувате най-често.


Кратко име на курс

Краткото име на курса се показва в навигацията на платформата (Навигационната лента и Блок Навигация) и се използва за лесно връщане в основната страница на курса.


Курс в Moodle

Курсът в Moodle е пространство в платформата, където преподавателят може да добавя учебни материали и дейности по своя предмет и да работи със своите ученици.


Курс с единствена дейност

Курс с единствена дейност е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Курс с единствена дейност е подходящ формат, когато преподавателят планира само една учебна дейност, например тест или игра.