РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  2  3
  Всички

С

Стандартен форум за общо ползване

Стандартен форум за общо ползване е тип Форум в Moodle. Той е най-често използвания и с най-малко специфики. В него може да пише всеки и няма ограничения за позволения брой теми или отговори на чужди публикации.


Стандартен форум с подобен на блог формат

Стандартен форум с подобен на блог формат е тип Форум в Moodle. Позволява всички участници да пишат в него без ограничения за броя теми или отговори на чужди публикации.

Подобен е на Стандартен форум за общо ползване, но се различава визуално по подредбата на дискусиите в него.


Съобщения

Съобщения е система за комуникация в Moodle, която позволява на преподавателя да общува с ученик или група ученици, за да отговаря на поставени от тях въпроси, както и да ги подпомага в процеса на учене.
Съобщенията могат да бъдат прочетени веднага, ако по същото време получателите са в платформата, но могат да бъдат видяни и по-късно.
За разлика от форума, съобщенията дават възможност за лична обратна връзка.


Т

Текстов редактор

Текстовият редактор (HTML-редактор) е инструмент, който предлага множество възможности за въвеждане и форматиране на текст, изображения, таблици и вграждане на аудио и видео съдържание. Достъпен е почти навсякъде в платформата - в резюметата на секциите, във всички ресурси и учебни дейности, включително и при създаване на тестови въпроси и в някои блокове. Изключително лесен e за ползване и наподобява работата с Word.


Тематичен формат

Тематичен формат е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Тематичният формат е подходящ за подготовка на учебното съдържание по теми. За всяка тема има отделна секция, която преподавателят може да озаглави, и да добави в нея учебни ресурси и дейности.


У

Управление на секция

Всяка секция позволява редакция, скриване, изтриване, преместване в рамките на курса.


Ф

Формат на курс

Формат на курс е настройка, която определя подредбата на основната страница на учебното пространство.

Възможни формати на курс са:

- Курс с единствена дейност;
- Социален формат;
- Тематичен формат;
- Седмичен формат.


Форум за новини

Форум за новини е тип Форум в Moodle и се добавя автоматично при създаване на нов курс. Той е изключително удобен за публикуване на важни съобщения, свързани с учебния процес.

Разликата с другите типове форуми е, че в него могат да пишат само преподавателите, а учениците получават новините и на електронната си поща.Страница: (Обратно)   1  2  3
  Всички