РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Т

Таблица за оценяване офлайн

Таблица за оценяване офлайн е част от настройките във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Ако е избрана, позволява на преподавателя да изтегли списък с учениците във файл, да нанесе оценките им в него, а след това да го прикачи обратно в заданието.


Текст на въпроса

Текст на въпроса е поле, достъпно при създаване на различни тестови въпроси в Банката с въпроси. В полето преподавателят поставя формулировката на въпроса. Може да добави изображения, аудио или видео и да форматира текста с помощта на HTML-редактора.


Тип на попълването

Тип на попълването е настройка при добавяне на Дейност Анкета. Позволява на преподавателя за избере дали да получи поименни или анонимни отговори.


Тип на речника

Тип на речника е настройка при добавянето на Дейност Речник. 

Възможностите са:

- Главен речник - всеки курс може да съдържа само един Главен речник;
- Вторичен речник - курсът може да включва неограничен брой вторични речници.


Типове работа

Типове работа е настройка при добавяне на Дейност Задание. Чрез нея преподавателят избира начина, по който учениците ще трябва да предадат заданието.

Възможностите са:

- Онлайн аудио запис
- Качване на файлове
- Онлайн текст


Трудност на въпроса

Трудност на въпроса е параметър от статистическия анализ на въпросите в Дейност Тест. Показва каква част от учениците са посочили правилния отговор. Колкото по-голям е броят им, толкова по-лесен е въпросът.