Таблица за оценяване офлайн

Таблица за оценяване офлайн е част от настройките във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Ако е избрана, позволява на преподавателя да изтегли списък с учениците във файл, да нанесе оценките им в него, а след това да го прикачи обратно в заданието.

» РЕЧНИК