Типове работа

Типове работа е настройка при добавяне на Дейност Задание. Чрез нея преподавателят избира начина, по който учениците ще трябва да предадат заданието.

Възможностите са:

- Онлайн аудио запис
- Качване на файлове
- Онлайн текст

» РЕЧНИК