Трудност на въпроса

Трудност на въпроса е параметър от статистическия анализ на въпросите в Дейност Тест. Показва каква част от учениците са посочили правилния отговор. Колкото по-голям е броят им, толкова по-лесен е въпросът.

» РЕЧНИК