Текст на въпроса

Текст на въпроса е поле, достъпно при създаване на различни тестови въпроси в Банката с въпроси. В полето преподавателят поставя формулировката на въпроса. Може да добави изображения, аудио или видео и да форматира текста с помощта на HTML-редактора.

» РЕЧНИК