Тип на речника

Тип на речника е настройка при добавянето на Дейност Речник. 

Възможностите са:

- Главен речник - всеки курс може да съдържа само един Главен речник;
- Вторичен речник - курсът може да включва неограничен брой вторични речници.

» РЕЧНИК