РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

С

Сесията може да бъде записана

Сесията може да бъде записана е настройка при добавяне на Виртуална класна стая, която е ще позволи запис на консултацията в реално време само ако администраторът е направил необходимите настройки. След като бъде записана, преподавателят може да публикува сесията, за да е досъпна за учениците за повторен преглед.


След затваряне на теста

След затваряне на теста е една от четирите колони в Настройки за преглеждане, достъпна при добавяне на Дейност Тест. Позволява на учениците да виждат избраната от преподавателя обратна информация (точки, верни отговори и т.н.) след изтичане на крайния срок за решаване.

 


Спиране при грешка

Спиране при грешка е настройка при импорт на въпроси в тестовата банка. Настройката има две възможности: когато е избрано Да и платформата намери грешка по време на импорта, ще спре процеса и ще информира къде е грешката, за да бъде отстранена. Ако е избрано Не, Moodle ще игнорира проблемните въпроси и ще завърши импорта на останалите.


Стандартно отклонение

Стандартно отклонение е показател за разпределението на резултатите от конкретен тест. Той е част от статистическия анализ на теста, достъпен от Линк Статистики в Блок Настройки. Препоръчително е стойностите му да варират между 12 и 18 процента. По-ниските означават, че резултатите се групират много близо до една и съща стойност, т.е. че учениците са дали едни и същи отговори на въпросите.


Съвместно Уики

Съвместно Уики е режим за работа в Дейност Уики и позволява учениците да работят съвместно върху едно и също съдържание.


Съпоставяне на оценките

Съпоставяне на оценките е настройка при импорт на въпроси в тестовата банка. Тя сравнява оценките на въпросите във файла с тези, които Moodle приема за валидни.

Преподавателят може да зададе:

- Грешка, ако оценката не е в списъка - ако системата открие несъответствие, въпросът няма да бъде импортиран;
- Най-близка оценка, ако не е в списъка - ако оценката не е в списъка, платформата ще запише въпроса, но ще приравни оценката във формат, най-близък до този във файла.