Стандартно отклонение

Стандартно отклонение е показател за разпределението на резултатите от конкретен тест. Той е част от статистическия анализ на теста, достъпен от Линк Статистики в Блок Настройки. Препоръчително е стойностите му да варират между 12 и 18 процента. По-ниските означават, че резултатите се групират много близо до една и съща стойност, т.е. че учениците са дали едни и същи отговори на въпросите.

» РЕЧНИК