След затваряне на теста

След затваряне на теста е една от четирите колони в Настройки за преглеждане, достъпна при добавяне на Дейност Тест. Позволява на учениците да виждат избраната от преподавателя обратна информация (точки, верни отговори и т.н.) след изтичане на крайния срок за решаване.

 

» РЕЧНИК