Съпоставяне на оценките

Съпоставяне на оценките е настройка при импорт на въпроси в тестовата банка. Тя сравнява оценките на въпросите във файла с тези, които Moodle приема за валидни.

Преподавателят може да зададе:

- Грешка, ако оценката не е в списъка - ако системата открие несъответствие, въпросът няма да бъде импортиран;
- Най-близка оценка, ако не е в списъка - ако оценката не е в списъка, платформата ще запише въпроса, но ще приравни оценката във формат, най-близък до този във файла.

» РЕЧНИК