Сесията може да бъде записана

Сесията може да бъде записана е настройка при добавяне на Виртуална класна стая, която е ще позволи запис на консултацията в реално време само ако администраторът е направил необходимите настройки. След като бъде записана, преподавателят може да публикува сесията, за да е досъпна за учениците за повторен преглед.

» РЕЧНИК