РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Р

Разбъркаване във въпросите

Разбъркаване във въпросите е част настройките в Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Тя позволява отговорите във всеки въпрос от теста да се подреждат в различна последователност за всеки ученик.


Разбъркване на отговорите

Разбъркване на отговорите е част от настройките при добавяне на тестови въпроси, като Въпрос с множествен избор, Въпрос за съпоставяне, Издърпване и поставяне и Липсващи думи. Ако е поставена отметка за нея при създаване на въпроса, отговорите ще се подреждат в различна последователност за всеки ученик - за един верният отговор ще се появи на първа позиция, за друг на втора и т.н.


Разкриване самоличността на учениците

Разкриване самоличността на учениците е част от Дейност Задание. Чрез нея преподавателят разкрива имената на учениците, когато за заданието е избрано Анонимно оценяване.


Разрешено преглеждане от ученика

Разрешено преглеждане от ученика е настройка в Дейност Урок и е достъпна от Управление на протичането. Позволява на преподавателя да реши дали учениците да могат да прегледат отново урока и резултатите си веднага след изпълнението.


Резултат

Резултат е поле при добавяне на тестови въпроси в Дейност Урок и позволява на преподавателя да въведе брой точки за верен отговор.


Родителска категория

Родителска категория играе ролята на главна категория в организацията на Банката с въпроси. Под всяка родителска категория могат да бъдат създадени различни Категории и Подкатегории, за още по-прецизна подредба на тестовите въпроси.