Разкриване самоличността на учениците

Разкриване самоличността на учениците е част от Дейност Задание. Чрез нея преподавателят разкрива имената на учениците, когато за заданието е избрано Анонимно оценяване.

» РЕЧНИК