Родителска категория

Родителска категория играе ролята на главна категория в организацията на Банката с въпроси. Под всяка родителска категория могат да бъдат създадени различни Категории и Подкатегории, за още по-прецизна подредба на тестовите въпроси.

» РЕЧНИК