Разрешено преглеждане от ученика

Разрешено преглеждане от ученика е настройка в Дейност Урок и е достъпна от Управление на протичането. Позволява на преподавателя да реши дали учениците да могат да прегледат отново урока и резултатите си веднага след изпълнението.

» РЕЧНИК