РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Д

Дейност

Учебните дейности са група инструменти, достъпни във всеки курс. Използват се за поставяне на различни задачи на учениците и дават възможност за оценяване и обратна връзка.

Най-често използвани дейности в Moodle са:

- Тест;
- Задание;
- Игри;
- Урок;
- Речник;
- Форум.


Дейност Форум

Дейност Форум е учебна дейност в Moodle и играе ролята на табло за размяна на съобщения. Комуникацията в него се осъществява асинхронно, т.е. не изисква от участниците да са онлайн в един и същ момент.

Всеки курс позволява добавянето на неограничен брой форуми.


Дистанционно обучение

Дистанционното обучение е ораганизация на учебния процес, при която обучаемите са отдалечени от преподавателя в пространството или времето и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни средства.


Дневник с оценки

Дневникът с оценки позволява на учениците да виждат всичките си оценки в курса на едно място, подобно на ученически бележник.

Преподавателят може да контролира и редактира какво да бъде видимо за учениците от Блок Настройки

Оценките от учебните дейности, например задание или тест, се вписват автоматично в дневника.


Добавяне на дейност или ресурс

Добавяне на дейност или ресурс е линк, който се появява в долния десен ъгъл на всяка тема/секция, след като поставите курса в Редакционен режим. 

Линкът отваря списък на всички ресурси и дейности, които преподавателят може да добави в своя курс.