РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Следващ)
  Всички

В

Вземане на категория от файл

Вземане на категория от файл е настройка при импорт на въпроси в тестовата банка. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се прехвърлят заедно с категорията, в която са поставени. 

Важно! Ако при експорт на въпросите не запишете категорията във файла, тя няма да се прехвърли, независимо от това, че сте я отбелязали при импорта.


Вземане на контекст от файл

Вземане на контекст от файл е настройка при импорт на въпроси в тестовата банка. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се прехвърлят заедно със структурата на тестовата банка. 

Важно! Ако при експорт на въпросите не запишете контекста във файла, тестовата банка няма да се прехвърли, независимо от това, че сте я отбелязали (check) при импорта.


Видове обратна информация

Видове обратна информация е част от Дейност Задание и позволява на преподавателя да избере как да предостави на учениците обратна връзка при оценяването.

Преподавателят може да използва:

- Обратни коментари - поле за забележки или рецензия
- Таблица за оценяване офлайн - възможност за прикачване на оценките от файл
- Файлове с обратна връзка - възможност за добавяне на допълнителен файл към работата на ученика


Виж отговорите

Виж отговорите е бутон при провеждане на Дейност Тест в класната стая и позволява на преподавателя да види решенията отново след приключване на теста.


Виж теста

Виж теста е бутон при добавяне на Дейност Тест в класната стая и позволява на преподавателя да прегледа готовия тест.


Време за зареждане на следващ въпрос

Време за зареждане на следващ въпрос е настройка при добавяне на Дейност Тест в класната стая и позволява на преподавателя да зададе времето, за което да се зареди следващия въпрос на екрана.


Време за отговор

Време за отговор е настройка при добавяне на Дейност Тест в класната стая и позволява на преподавателя да зададе времето, за което ученичите трябва отговорят на всеки въпрос.


Време за посочване на отговор на въпроса

Време за посочване на отговор на въпроса е настройка във въпросите за Дейност Тест в класната стая. Позволява на преподавателя да зададе специфично време за отговор на конкретния въпрос, различно от избраното за всички в настройките на теста.


Времеви лимит

Времеви лимит е настройка при добавяне на Дейност Тест. Позволява ограничаване на времето за изпълнение на теста.


Връщане към моята роля

Връщане към моята роля е линк в Блок Настройки, който позволява на преподавателя да се върне в основната си роля след като е преглеждал курса, например с ролята на Ученик.Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Следващ)
  Всички