Време за зареждане на следващ въпрос

Време за зареждане на следващ въпрос е настройка при добавяне на Дейност Тест в класната стая и позволява на преподавателя да зададе времето, за което да се зареди следващия въпрос на екрана.

» РЕЧНИК