Виж отговорите

Виж отговорите е бутон при провеждане на Дейност Тест в класната стая и позволява на преподавателя да види решенията отново след приключване на теста.

» РЕЧНИК