Връщане към моята роля

Връщане към моята роля е линк в Блок Настройки, който позволява на преподавателя да се върне в основната си роля след като е преглеждал курса, например с ролята на Ученик.

» РЕЧНИК