РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

П

По една дискусия от участник

По една дискусия от участник е тип Форум в Moodle. Тя позволява на учениците да публикуват само една тема или въпрос, но могат да изказват мнения по темите на своите съученици.


Повтарящи се събития

Повтарящи се събития е настройка при добавяне на ново събитие в блок КалендарТя позволява задаване на регулярност, ако събитието го предполага и брой повторения, за да ги отрази на съответните дати в календара.


Показване на четенето на форума

Показване на четенето на форума е настройка при добавяне на Дейност Форум и позволява проследяването на непрочетени дискусии.

Според типа и целите на форума, преподавателят може да избира между:

- По избор - учениците ще могат сами да зададат проследяването на непрочетени теми;
- Изключено - деактивиране на функцията;
- Наложено - учениците винаги ще получават автоматично известие за непрегледани от тях публикации.


Потребителски профил

Потребителският профил е комбинация от потребителско име, парола, лични данни, като име, фамилия, имейл и друга допълнителна информация.

Потребителят може да редактира и допълва профила си от Редактиране на профила.


Преглед на профила

Меню за преглед на данните за потребител.


Принудително абониране

Принудително абониране е настройка при добавяне на Дейност Форум. Чрез нея всички ученици в курса задължително ще получават информация на имейлите си.


Принудително изтегляне

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. Принудително изтегляне ще наложи изтегляне на файла при отварянето му.


Продължителност

Продължителност е настройка при добавяне на ново събитие в блок КалендарТя позволява задаване на дата и начален час на събитието.


Промяна на настройките

Линк за редакция на параметрите на курса, достъпен от блок Настройки.


Пълно наименование на курс

Пълното наименование на курс се показва на началната страница и в списъка с всички курсове.