РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Ф

Файлове с обратна връзка

Файлове с обратна връзка е част от настройките във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Ако е избрана, позволява на преподавателя да прикачи файл към работата на ученика.


Формат за показване

Формат за показване на речника е настройка при добавянето на Дейност Речник. Позволява на преподавателя да избира между следните 7 формата за визуализация, в зависимост от типа и целите, които си постави:

- Прост речников стил;
- Пълен с автори;
- Пълен без автори;
- Продължаващ без автор;
- Екциклопедия;
- Често задавани въпроси;
-  Entry list - Списък с дефиниции ? така ли да го преведем? не го намерих преведено в moodle.org


Формат по подразбиране

Формат по подразбиране e настройка в Дейност Уики, която определя начина, по който учениците ще добавят текстове, изображения и хиперлинкове в страниците. Възможностите са HTML, Creole и Nwiki.

Creole и Nwiki са обичайни за Уики-приложенията и имат специфичен език и правила на писане. В случай, че не е работено с тях, за предпочитане е да се избере HTML. С него учениците ще въвеждат съдържанието с помощта на HTML-редактора.