Файлове с обратна връзка

Файлове с обратна връзка е част от настройките във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Ако е избрана, позволява на преподавателя да прикачи файл към работата на ученика.

» РЕЧНИК