Формат за показване

Формат за показване на речника е настройка при добавянето на Дейност Речник. Позволява на преподавателя да избира между следните 7 формата за визуализация, в зависимост от типа и целите, които си постави:

- Прост речников стил;
- Пълен с автори;
- Пълен без автори;
- Продължаващ без автор;
- Екциклопедия;
- Често задавани въпроси;
-  Entry list - Списък с дефиниции ? така ли да го преведем? не го намерих преведено в moodle.org

» РЕЧНИК