Формат по подразбиране

Формат по подразбиране e настройка в Дейност Уики, която определя начина, по който учениците ще добавят текстове, изображения и хиперлинкове в страниците. Възможностите са HTML, Creole и Nwiki.

Creole и Nwiki са обичайни за Уики-приложенията и имат специфичен език и правила на писане. В случай, че не е работено с тях, за предпочитане е да се избере HTML. С него учениците ще въвеждат съдържанието с помощта на HTML-редактора.

» РЕЧНИК