РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

У

Уведомяване на оценяващите при закъснели предавания

Уведомяване на оценяващите при закъснели предавания е настройка при добавяне на Дейност Задание, с която преподавателят избира дали да получава съобщение на имейл за всеки ученик, предал работата си със закъснение.


Уведомяване на оценяващите при предаване

Уведомяване на оценяващите при предаване е настройка при добавяне на Дейност Задание, с която преподавателят избира дали да получава съобщение на имейл за всяка предадена самостоятелна работа.


Урок за упражнение

Урок за упражнение е настройка при добавяне на Дейност Урок. Ако преподавателят избере Да за нея, резултатите от изпълнението на урока няма да се впишат в дневника с оценки при оценките на учениците от останалите учебни дейности.