Уведомяване на оценяващите при предаване

Уведомяване на оценяващите при предаване е настройка при добавяне на Дейност Задание, с която преподавателят избира дали да получава съобщение на имейл за всяка предадена самостоятелна работа.

» РЕЧНИК