Уведомяване на оценяващите при закъснели предавания

Уведомяване на оценяващите при закъснели предавания е настройка при добавяне на Дейност Задание, с която преподавателят избира дали да получава съобщение на имейл за всеки ученик, предал работата си със закъснение.

» РЕЧНИК