Урок за упражнение

Урок за упражнение е настройка при добавяне на Дейност Урок. Ако преподавателят избере Да за нея, резултатите от изпълнението на урока няма да се впишат в дневника с оценки при оценките на учениците от останалите учебни дейности.

» РЕЧНИК