РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

З

Запазване/Възобновяване на отговорите

Запазване/Възобновяване на отговорите е настройка при добавяне на Дейност Анкета и позволява анкетата да се решава на части. Учениците могат да запазят избраните отговори на определен етап от попълването, за да продължат по-късно от там, докъдето са стигнали.


Записване на категория във файл

Записване на категория във файл е настройка при експорт на въпроси от тестовата банка на курса. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се запишат заедно с категорията. Така при импорт в друг курс категорията ще се прехвърли заедно с въпросите.


Записване на контекст във файл

Записване на контекст във файл е настройка при екпорт на въпроси от тестовата банка на курса. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се запишат заедно със структурата на тестовата банка. Така при импорт в друг курс структурата ще се прехвърли заедно с въпросите.