Запазване/Възобновяване на отговорите

Запазване/Възобновяване на отговорите е настройка при добавяне на Дейност Анкета и позволява анкетата да се решава на части. Учениците могат да запазят избраните отговори на определен етап от попълването, за да продължат по-късно от там, докъдето са стигнали.

» РЕЧНИК