Topic outline

 • ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

  Обучението по човекът и обществото е предназначено за учениците от 4. клас. Съобразено е с новата учебна програма в сила от учебната 2019/2020 година. Организирано е основно на базата на учебника по Човекът и обществото за 4. клас (проф. д-р Пламен Павлов и колектив, „Просвета-София” АД, 2019).

  Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

 • НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР

  Началният преговор по човекът и обществото включва три теми и завършва с тест (входно ниво).

 • 1. България - част от европейското семейство (нови знания)

  1. България на световната и европейската карта

  2. България - земя на кръстопът

  3. България - част от Европейския съюз

  Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

 • 3. Дунавската равнина - най-обширната в България (нови знания)

  План на урока

  1. Местоположение и природа

  2. Използване на природните богатства. Градове

  Русе   

                                                                Русе                                                                                                                    Плевен

  Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

 • 4. Старопланинската област - най-дългата верига (нови знания)

  План на урока:

  1. Местоположение и природа.

  2. Използване на природните богатства. Градове:

  а) значение на природните богатства - дърводобив, производство на електроенергия, животновъдство, туризъм;

  б) градове - Враца, Ловеч, Велико Търново, Габрово.

  Речник:

  Възвишение - издигната невисока форма на повърхнината.

  Речна долина - вдлъбната форма на повърхнината, в която тече река.

  Приток - река, която се влива в по-голяма от нея река.

  Проход - по-ниско място в планината, удобно за прокарване на път.

  Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

 • 5. Преходната област - мозайка от низини, полета и планини (нови знания)

  План на урока

  1. Местоположение

  2. Природа и природни богатства

  3. Градове

  Речник

  Топлоелектрическа централа (ТЕЦ) - произвежда електрическа енергия от въглища или природен газ.

  Видео урок: Преходна област - Човекът и обществото 4 клас | academico

  Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

  • 7. Рило-Родопската област - най-високата в България (нови знания)

   План на урока

   1. Местоположение

   2. Природа

   3. Използванена природните богатства

   4. Градове

   Речник

   Водноелектрическа централа (ВЕЦ) - използва силата на водата за производство на електроенергия.

   Видео урок: Рило-родопска област - Човекът и обществото 4 клас | academico

   Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

  • 8. Черноморското крайбрежие - морската врата на България (нови знания)

   План на урока

   1. Местоположение

   2. Природа

   3. Използване на природните богатства

   4. Градове - Варна, Бургас и др.

   Речник

   Крайбрежие - ивица суша покрай морския (или речния) бряг.

   Нефт - природно богатство, което се използва за производството на различни продукти (бензин, пластмаси и др.).

   Домашна работа

   Стр. 13 упр. 1, 2, 3, 4 (учебна тетрадка)

   Видео урок: Черноморско крайбрежие - Човекът и обществото 4 клас | academico


   Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

  • 9. Из природните области на България (обобщение)

   Видео урок: Из природните области на България (обобщение)

   Искаш ли да си припомниш всичко най-важно от уроците за природните области и да си отлично подготвен за часовете по "Човекът и обществото" в 4. клас? Да? Тогава смело напред към този полезен видео! В него ще намериш кратък план, който ще ти помогне, когато описваш дадена природна област и много полезна информация за всяка една от тях. И накрая, за да затвърдим наученото, те очаква интересна игра! Хайде! Не губи време! Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

   Тест: Из природните области на България (обобщение)

   С онлайн теста по човекът и природата в 4. клас „Природните области в България“ ще тестваш своите знания за различните части на родината ни. Какви са богатствата на Дунавската  равнина? Какви животни можеш да срещнеш там? Какво крият горите на  Старопланинската област? Откъде идва името на Преходната област? Какъв е релефът й? С какво Рило-Родопската област е по-различна от Старопланинската? Различно ли е количеството на водите в двете области? И какво е общото между тях. Ще провериш знанията си за Българско черноморско крайбрежие. Какъв е поминъкът на хората там? С какво се характеризират сезоните в различните области? Учи и се забавлявай с Уча.се!

   Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

  • 10. Природните богатства и дейността на човека (нови знания)

   Видео урок: Природните богатства и дейността на човека (нови знания)

   Още един полезен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! Повърхнината на нашата родина е разнообразна. Недрата й са пълни с подземни богатства. Повече подробности за всичко това ще научиш в този видео урок. Ще разбереш и какво ни дават красивите наши планини и буйни реки. Какво е ВЕЦ и какво - ТЕЦ? Ще ти дадем и много идеи как да се грижиш за опазването на природата. Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

   План на урока

   1. Влияние на повърхнината, почвите и полезните изкопаеми върху дейността на човека

   2. Влияние на климата, водите и горите върху дейността на човека 

   Домашна работа

   Стр. 15 упр. 1, 2 (учебна тетрадка)

   Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

   • 11. Промените в природната среда - заплаха за бъдещето на хората (нови знания)

    Видео урок: Промените в природната среда – заплаха за бъдещето на хората (нови знания)

    Смело напред към поредния интересен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! От него ще научиш как ние хората влияем на околната среда със своята дейност. Ще разбереш кои са основните източници на замърсяване на почвата, водите и въздуха. Ще ти дадем много идеи как и ти да помогнеш да опазим нашата природа. Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

    План на урока

    1. Човекът застрашава природата

    2. Човекът опазва природата

    Речник

    Резерват - строго охранявана защитена територия, в която се опазват застрашени от изчезване растения и животни. В тях е забранена всякаква човешка дейност. Преминаването на хора става само по маркираните пътеки.

    Домашна работа

    Стр. 16 упр. 1, 2, 3 (учебна тетрадка)

    Онлайн тест в Уча.се

    С този онлайн тест по "Човекът и обществото" за 4. клас ще провериш своите знания за опазването на околната среда. С кои свои дейности хората нанасят вреда на природата? Как те се опитват да намалят замърсяването на околната среда? С какво можем да допринесем ние за опазването на природата? Теста бързичко реши и за чистата природа се погрижи!

    Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

    • 12. Да опазим богатствата на България (затвърдяване)

     Задача 1. Защитени територии и обекти в България

     Задача 2. Промени в природната среда, предизвикани от човека

     Задача 3. Да опазим природата

     Задача 4. Природните дадености и трудовата дейност на хората

     Задача 5. Как да действаме по време на природни действия

     Домашна работа

     Стр. 17 упр. 1, 2, 3, 4 (учебна тетрадка)

     Видео урок: Да опазим богатствата на България (затвърдяване). Част 1

     Много полезен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас, от който ще научиш много за защитените територии в България. Ще разбереш какво е национален парк, природен парк, резерват и каква е разликата между тях. Ще научиш как и ти би могъл да помогнеш да опазим природата на нашата красива родина. Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

     С онлайн теста по "Човекът и обществото" за 4. клас ще провериш своите знания за защитените територии в България. Кои са те? Защо са защитени? Как са защитени? Кои са Националните паркове в страната ни? А по-известните Природни паркове? Какво е резерват? Какво се вписва в Червената книга на България?

     Видео урок: Да опазим богатствата на България (затвърдяване). Част 2

     Супер полезен и интересен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! Ще научиш всичко, което трябва да знаеш за защитените територии в България. Колко на брой са националните паркове и къде се намират? Има ли природни паркове, кои са те и какво се опазва в тях? Много полезна информация, събрана в страхотен видео урок. Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

     С този онлайн тест по "Човекът и обществото" за 4. клас ще тестваш своите знания за защитените природни обекти. Кои са националните паркове в България? По какво те се различават от природните паркове? Кои са по-големите природни паркове? Какви природни забележителности има в защитените територии? Как да опазваме българските природни богатства?

     Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

     • 13. Княжество България. Права на гражданите (нови знания)

      Мило дете,

      В края на този урок ти трябва да:

      • знаеш за значението на Търновската конституция като основен закон в държавата;
      • можеш да посочваш основни характеристики на демократичното управление.

      План на урока

      1. Полагането на основите

      2. Първата българска конституция - 16 април 1879 г.

      3. Правата на българските граждани


       

      Речник

      Конституция – основен закон на една държава, който определя начина ѝ на управление и правата на гражданите.

      Демократично управление – осигурява равенство на всички граждани пред законите и участието им в управлението; спазване на законите и защита на човешките права.

      Гражданин – всеки пълнолетен човек в държавата. Всеки гражданин трябва да знае своите права и задължения, да познава и да спазва законите, да контролира спазването им от правителството.

      Неприкосновеност – законова защита на човека срещу обиди, унижения, кражби и др.

      Политическа партия – организирана група от хора с общи възгледи за държавното управление.

      Демократична държава – осигурява спазване на законите, равнопоставеност на гражданите пред закона и защита на човешките права.

      Домашна работа

      Стр.18 упр. 1, 2, 3, 4, 5 (учебна тетрадка)

      Видео урок: Княжество България. Права на гражданите (нови знания). Част 1

      Един интересен и полезен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! От него ще научиш какво се случва с българската държава след Освобождението. Ще разбереш кога и къде е подписан Санстефанският мирен договор и защо на един по-късен етап се подписва друг договор - Берлинският. Ще се запознаеш с Александър Дондуков-Корсаков и княз Александър Първи и ще разбереш каква е тяхната роля в историята на България. Хайде, давай смело напред! Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

      Тест: Княжество България. Права на гражданите (нови знания). Част 1

      С този онлайн тест по "Човекът и обществото" за 4. клас ще провериш своите знания за периода на възстановяване на българската държава. Какви са границите на освободена България? Защо е разделена на части и кои са те? Какво се случва с Княжество България? Ще си припомниш какво е Конституция. Кога и как е създадена? Каква е ролята на Народното събрание? Как се създават законите? Кои други държавни институции се създават в освободена България? Учи и се забавлявай с Уча.се!

      Видео урок: Княжество България. Права на гражданите (нови знания). Част 2

      Супер интересен видео урок по "Човекът и обществотто" за 4. клас! Пускай урока, за да разбереш всичко най-важно за Търновската конституция! Защо тя е толкова важен документ? Кога и къде е написана? Кой участва в нейното създаване? Защо казваме, че тя поставя началото на демократичното управление на България? Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

      Тест: Княжество България. Права на гражданите (нови знания). Част 2

      Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

     • 14. Съединението прави силата (нови знания)

      Мило дете,

      В края на този урок ти трябва да:

      • разбираш значението на Съединението на Източна Румелия с Княжество България за национално обединение;
      • разбираш ролята на инициативните и отговорни личности за успешно развитие на обществото;
      • Дава примери за европейско влияние в живота на българите в края на XIX – началото на XX век.

      План на урока

      1. Източна Румелия − "втората България"

      2. Съединението на България 6 септември 1885 година

      3. Съединена България укрепва

      Видео урок: Съединението прави силата

      Поредният интересен видео урок по "Човекът и обществотто" за 4. клас! В него продължаваме да подреждаме историческия пъзел от миналото на България. Ще разбереш какво и защо празнуваме на 6. септември. Защо думата "Съединение" е толкова важна за българите от двете страни на Стара планина. Кой е Захарий Стоянов и каква е ролята му в подготовката на Съединението. Хайде! Пускай видеото! Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

      Тест: Съединението прави силата (нови знания)

      С този онлайн тест по "Човекът и обществото" за 4. клас ще провериш своите знания за събитията непосредствено след Освобождението. На колко части е разделена Санстефанска България според Берлинския договор? Кои земи обхваща Източна Румелия? Примиряват ли се българите с разделението на страната ни? Кой застава начело на движението за съединяване на двете части? На коя дата и къде е обявено съединението на Княжеството с Източна Румелия? Как се приема то от Великите сили и от съседните ни държави? Кой побеждава в сръбско-българската война? Интересните събития те очакват!

      Бонус видео урок: Българската държава след Освобождението до края на 19. век. Преговор

      Още един супер полезен видео урок по "Човекът и обществотто" за 4. клас! Всичко най-важно, свързано с българската история след Освобождението е събрано тук. Ще си припомниш как завършва Руско-турската освободителна война. Защо договорът, подписан в Берлин, е толкова важен за България? Кой е избран за първи български княз след Освобождението? Кога и къде е обявено Съединението? Кои са Стефан Стамболов и Константин Стоилов? Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

      Тест: Българската държава след Освобождението до края на 19. век. Преговор

      Този онлайн тест по "Човекът и обществото" за 4. клас ще ти помогне да провериш своите знания за периода непосредствено след Освобождението. Кои са най-значимите събития? Защо България не е възстановена в пълните си граници? Защо Търновската конституция е толкова важна за нас? Кой е първият български княз? А първият министър-председател? На коя дата е Съединението? Кои политици допринасят за изграждането на новата българска държава? Теста вярно направи и за отличен се подготви!

       Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

     • 15. Царство България - независима държава (нови знания)

      Мило дете,

      В края на този урок ти трябва да:

      • Разбираш ролята на инициативните и отговорни личности за успешно развитие на обществото.
      • Посочваш промени във всекидневието на хората (средства за комуникация, битова техника, развлечения) в резултат на технологични нововъведения.
      • Даваш примери за европейско влияние в живота на българите в началото на XX век.
      • Разбираш значението на Независимостта (1908 г.) като историческо постижение на българската държава и общество.

      Предварителна подготовка за часа!
      Напиши плана, гледай видеата, до които имаш достъп, прочети внимателно урока и отговори на въпросите в него!

      Царство България - Човекът и обществото 4 клас | academico

      План на урока

      1. На границата между две столетия

      2. Животът се обновява

                                   

                                София след освобождението                                         София в началото на 20. век

      3. България – независимо царство

      Домашна работа

      Стр. 20 упр. 1, 2, 3, 4 (учебна тетрадка)

      Видео урок - Царство България - независима държава

      Супер видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! От него ще разбереш как се развива историята на България след признаването на Съединението. Ще научиш кой е новият княз, кога настъпва икономическият подем и в какво се изразява той. Ще видиш как се променя обликът на градовете и селата, кой е наречен "цар на българите", кога и как успяваме да отхвърлим зависимостта си от Османската империя. Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

      Тест: Царство България - независима държава

      С този онлайн тест по "Човекът и обществото" за 4. клас ще провериш своите знания за промените, които настъпват в България в началото на 20. век. Кой застава начело на държавата след Александър Първи? Какво е "българското чудо"? Кое налага обявяване на незивисимост на държавата ни? Кога и от кого е обявена независимостта на България? Теста направи и за шестица се подготви!

      Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

      • 16. От Освобождението до Независимостта (затвърдяване)

       Мило дете,

       В края на този урок ти трябва да:

       • Знаеш за значението на Търновската конституция като основен закон в държавата.
       • Посочваш основни характеристики на демократичното управление.
       • Разбираш значението на Съединението на Източна Румелия с Княжество България за национално обединение.
       • Разбираш значението на Независимостта (1908 г.) като историческо постижение на българската държава и общество.

       Предварителна подготовка за часа!
       Напиши плана, прочети внимателно урока и изпълни поставените задачи!

       Задача 1. България на историческата карта

       Задача 2. Търновската конституция – основа на демократичното управление

       Задача 3. Да отгатнем и опишем събитията

       Домашна работа

       Стр. 21 упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (учебна тетрадка)

       Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

      • 17. Войни за национално обединение (1912 - 1918) (нови знания)

       Мило дете,
       В края на този урок ти трябва да:

       • Даваш примери за героизъм и патриотизъм на българския народ по време на Балканските войни (1912 – 1913).

       Царство България - Човекът и обществото 4 клас | academico

       План на урока

       1. Първата балканска война (1912 – 1913)

       2. Втората балканска война (1913)

       3. Първата световна война (1914  1918)

       Домашна работа
       Стр. 22 упр. 1, 2, 3, 4 (учебна тетрадка)

       Видео урок: Войни за национално обединение (1912 - 1918)

       Поредният видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! Интересно ли ти е да научиш какво се случва с България след Съединението и обявяването на Независимостта? А знаеш ли, че в годините между 1912 и 1918 българската държава води три войни за национално обединение? Дали го постига, ще разбереш само ако пуснеш видеото! Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

       Тест: Войни за национално обединение (1912 - 1918) 

       С този онлайн тест по "Човекът и обществото" за 4. клас ще провериш своите знания за борбите на българите от Македония и Тракия. Кой подготвя Илинденско-Преображенското въстание? Успешно ли е то за българите? Защо избухва Първата Балканска война и кои държави участват в нея? Какво предизвиква Втората Балканска война и между кои държави се води тя? Какви са причините за избухването на Първата световна война? Кой застава начело на държавата след края на войната? Знанията си провери и теста вярно ти реши!

       Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

      • 18. Българската държава и общество до 1989 г. (нови знания)

       Мило дете,
       В края на този урок ти трябва да:

       • Посочваш спасяването на българските евреи по време на Втората световна война като пример за солидарност в българското общество.
       • Знаеш за значението на Търновската конституция като основен закон в държавата.
       • Посочваш основни характеристики на демократичното управление.

       План на урока

       1. Между две световни войни

       2. Спасяването на българските евреи

       3. Промените след 9 септември 1944 г.

       Домашна работа
       Стр. 23 упр. 1, 2, 3, 4, 5 (учебна тетрадка)

       Комунизмът в България - Човекът и обществото 4 клас | academico

       Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас     Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

       Видео урок: Българската държава и общество до 1989 г. (нови знания)

       Супер интересен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! Ако не знаеш какво е БКП или комунисти, ако се чудиш каква е разликата между Народна република България и Република България - тук е твоето място. Всичко това е разказано в този урок на интересен и забавен език. Хайде, пускай го! Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

       Бонус видео урок: България в годините на Втората световна война

       Какво се случва с България по времето на Втората световна война? Ето за това ще ти разкажем в този видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! Защо са толкова важни за историята ни годините 1939-1945? На чия страна сме по време на една от най-страшните войни в Европа? Как завършва войната и печели ли България нещо от нея? Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

       • 19. Република България на границата на два века (нови знания)

        Мило дете,
        В края на този урок ти трябва да:

        • Посочваш основни характеристики на демократичното управление.

        • Разпознаваш държавните символи на съвременна България.

        • Разбираш взаимодействието между различните общности като предпоставка за напредък на съвременното българско общество.

        • Даваш примери за централни и местни органи на държавната власт.

        План на урока

        1. Мирният преход към демокрация

        2. Права и задължения на гражданите

        Права заложени в Конституцията

        3. Гербът и знамето на Република България

        4. Държавно устройство на Република България

         Домашна работа

        Стр. 24 упр. 1, 2, 3, 4 (учебна тетрадка)

        Начало на Република България - Човекът и обществото 4 клас | academico

        Видео урок: Република България на границата на два века

        Още един интересен и полезен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! Гледай го, за да разбереш какво се случва със страната ни след края на комунистическото управление. Ще научиш кой, кога и защо приема нова конституция на България. Ще разбереш какво означава демократично управление и с помощта на кои власти се осъществява. Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

        Бонус видео урок: Органи на управление на Република България

        Дойде ред на още един полезен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! Днес ще научиш малко повече за това как се управлява една държава. Ще разбереш кои са нейните органи на управление и каква работа вършат. Ако се чудиш каква работа върши Съдът и какво значи централна и местна власт - тук е твоето място. Пускай видеото! Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

         

        Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

        • 20. Техническо обновление и култура през 20. век (нови знания)

         Мило дете,
         В края на този урок ти трябва да:

         • Посочваш промени във всекидневието на хората (средства за комуникация, битова техника, развлечения) в резултат на технологични нововъведения.

         • Посочваш основни характеристики на демократичното управление.

         Предварителна подготовка за часа!

         Напиши плана, гледай видеата, до които имаш достъп, прочети внимателно урока и отговори на въпросите в него! Намери информация за постижения на български учени, писатели, художници, музиканти и спортисти. 

         План на урока

         1. Технически новости

         2. Културата през 20. век

                        

          "Излел е Дельо хайдутин" - полет в космоса

          

         Домашна работа

         Стр. 25 упр. 1, 2, 3, 4 (учебна тетрадка)

         Видео урок: Техническо обновление и култура през 20. век

         Искаш ли да знаеш какъв е бил животът на българите в началото на 20. век? Точно за това е и този видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! Гледайки го, ще научиш кога започват първите коинопрожекции у нас, кога и къде е открита първата електроцентрала, кога се появява българското радио и кога за първи път започва своите излъчвания Българската национална телевизия. Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

         Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

         • 21. България и българите (краят на 19. - краят на 20. век) (обобщение)

          Предварителна подготовка за часа!

          Припомни си най-важното от раздела "БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ 20. ВЕК" (От стр. 40 до стр. 53 на учебника по ЧО).

          Задача 1. Да преговорим най-важното

          Задача 2. Да разпознаем историческите събития

            

                

          Задача 3. Да се ориентираме във времето

          Задача 4. Игра на думи

          Задача 5. Познаваме ли българските държавници

          Задача 6. Техническо обновление през 20. век

          Домашна работа
          Стр. 26 упр. 1, 2, 3, 4 (учебна тетрадка)

          Видео урок: България и българите (краят на 19. - краят на 20. век) (обобщение). Част 1

          Страхотен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! От него ще разбереш как въпреки тежките следвоенни години България се превръща в модерна държава. Ще научиш защо казват, че образованите българи са били двигател на тогавашните големи промени и какво се случва с живота в градовете и селата. Хайде, пускай урока! Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

          Видео урок: България и българите (краят на 19. - краят на 20. век) (обобщение). Част 2

          Какво ще кажеш за един интересен и много полезен преговорен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас? Заедно ще си припомним какво се случва с България и българското общество през 20-ти век. Кои бяха първите стъпки към национално обединение, защо страната ни участва в две Балкански и две световни войни, кой беше княз Фердинанд? Ами Тодор Живков? Ако искаш да намериш отговорите на тези въпроси, този урок е точно за теб! Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

          Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

         • 22. България в обединена Европа (нови знания)

          Мило дете,
          В края на този урок ти трябва да:

          • разбираш значението на обединяването на държавите в Европейския съюз;
          • даваш примери за положителни последици за българските граждани от членството на България в Европейския съюз;
          • разпознаваш знамето на Европейския съюз;
          • посочваш основни характеристики на демократичното управление.

          Предварителна подготовка за часа!
          Напиши плана, гледай видеата, до които имаш достъп, прочети внимателно урока и отговори на въпросите в него!

          Анимирана карта на Европейския съюз

          Европейски съюз - Човекът и обществото 4 клас | academico

          България в Европейския съюз - Човекът и обществото 4 клас | academico

          План на урока

          1. Изграждане на обединена Европа

               а) Европейска общност за въглища и стомана (Париж 1951 г.) – ФранцияЗападна ГерманияИталияБелгияЛюксембург и Холандия (първата стъпка в европейската интеграция)

               б) Европейска икономическа общност (Договорът от Рим от 1957 г.) –  БелгияФранцияИталияЛюксембургНидерландия и Западна Германия

          2. България в Европейския съюз

               а) Договор за Европейски съюз от 1992 г. (Договорът от Маастрихт);

               б) България става член на ЕС (1 януари 2007 г.).

          3. За какво работи Европейския съюз

          Домашна работа

          Стр. 27 упр. 1, 2, 3, 4 (учебна тетрадка)

          Видео урок: България в обединена Европа (нови знания). Част 1

          Един интересен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас, от който ще научиш защо Европейският съюз е толкова важен за нас. Ще разбереш кога е създаден той, кои ценности стоят в основата му и кога България става член на обединената европейска общност. Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС!

          Тест: България в обединена Европа (нови знания). Част 1 

          В онлайн теста "България в Европейския съюз" ще тестваш знанията си за България като част от голямото европейско семейство. Откога съществува Европейският съюз? Как повлиява Втората световна война за това решение? Важни ли са думите "мир" и "свобода" за съществуването на обединена Европа? Каква е ролята на Франция за това? Ще си припомниш символите на ЕС-знаме, химн, девиз. Колко са държавите-участнички в съюза. С какво свързваш думите: "евро", "комисия", "парламент", "закони", "общност"?

           

          Видео урок: България в обединена Европа (нови знания). Част 2

          Още един интересен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! От него ще разбереш кога е създаден Европейският съюз, колко страни членуват в него, кои са важните задачи, които държавите членки решават. Ще откриеш и кои са органите на управление на съюза и как функционират те. Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

          Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

          • This topic

           23. Ние сме граждани на европейска България (затвърдяване)

           Мило дете,
           В края на този урок ти трябва да:

           • разбираш значението от обединяването на държавите в Европейския съюз;
           • даваш примери за положителни последици за българските граждани от членството на България в Европейския съюз.

           Предварителна подготовка за часа!

           Запознайте се със задачите в урока и помислете как да ги изпълните най-добре. Направете самостоятелно задача 5. и имайте готовност да споделите резултатите от проучването си в часа.

           Задача 1. Разбираме ли ценностите на обединена Европа

           Задача 2. Ще бъдем европейски граждани

           Задача 3. Нашето европейско селище

           Задача 4. Европейски дни на наследството

           Задача 5. Проучете самостоятелно

           Домашна работа

           Стр. 28 упр. 1, 2 (учебна тетрадка)

           Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

           • 24. Български постижения в световната култура (нови знания)

            Мило дете,
            В края на този урок ти трябва да:

            • разказваш за личности, прославили България с културни, спортни и научни постижения;
            • разбираш взаимодействието между различните общности като предпоставка за напредък на съвременното българско общество;
            • даваш примери за положителни последици за българските граждани от членството на България в Европейския съюз.

            Предварителна подготовка за часа!

            Напиши плана, гледай видеата, до които имаш достъп, прочети внимателно урока и отговори на въпросите в него! Намери информация за постижения на български учени, писатели, художници, музиканти и спортисти. 

            Българските творци пред света - Човекът и обществото 4 клас | academico

            План на урока

            1. Литература и изкуства
            2. Приноси в науката и техниката
            3.Спортната слава на България

            Домашна работа

            Стр. 29 упр. 1, 2, 3 (учебна тетрадка)

            Видео урок: Български постижения в световната култура (нови знания). Част 1

            Знаеш ли, че макар и малка по територия нашата родина има огромен принос в световната наука и култура? Точно за това е и днешният ни видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! От него ще научиш имената на някои от най-известните наши учени, изследователи и културни дейци, донесли световна слава на България. Ще разбереш и кои са най-значимите български открития. Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

            Видео урок: Български постижения в световната култура (нови знания). Част 2

            Това е втората част от видео уроците по "Човекът и обществото" за 4. клас, посветени на хората, донесли световна слава на България. Ще научиш имената на най-известните наши спортисти и културни дейци. Следващият велик изследовател, спортист, писател, певец или летец може да си ти - затова давай смело напред към видео урока! Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

            Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

           • 25. София - древна и млада (нови знания)

            Мило дете,
            В края на този урок ти трябва да:

            • разказваш за местоположението на столицата на България с помощта на карта;
            • разпознаваш по изображение известни културни паметници и природни дадености на българската столица;
            • свързваш важни забележителности на столицата с историческите епохи, на които принадлежат;
            • разбираш значението на столицата като съвременен административен център на страната.

            Предварителна подготовка за часа!

            Напиши плана, гледай видеата, до които имаш достъп, прочети внимателно урока и отговори на въпросите в него!

            План на урока
            1. Град с хилядолетна история
            2. "Расте, но не старее"

            Домашна работа
            Стр. 30 упр. 1, 2, 3, 4, 5 (учебна тетрадка)

            Видео урок: София - древна и млада (нови знания). Част 1

            Страхотен видео урок по "Човекът и обеството" за 4. клас, от който ще разбереш много интересни факти за нашата столица. Ще научиш какво е изобразено на нейния герб, какво означават думите "Расте, но не старее" и през коя година София е избрана за столица на България. Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

            Видео урок: София - древна и млада (нови знания). Част 2

            Много полезен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас, в който ще проследиш историята на нашата столица София от създаването ѝ до днес. Ще разбереш как се е променяла тя през Средновековието и Възраждането. Ще бъде много интересно! Хайде, пускай урока! Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

            Видео урок: София - древна и млада (нови знания). Част 3

            Какво ще кажеш за една разходка из София? Точно за това е и днешният ни видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас. Заедно ще се разхоим из красивата ни столица. Ще разгледаш нейните забележителности и ще научиш много интересни подробности от нейната история. Хайде, пускай урока! Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

             

            Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

            • 26. Съвременна България в Европа и света (обобщение)

             Мило дете,
             В края на този урок ти трябва да:

             • разбираш значението от обединяването на държавите в Европейския съюз;
             • даваш примери за положителни последици за българските граждани от членството на България в Европейския съюз.

             Предварителна подготовка за часа!

             Запознайте се със задачите в урока и помислете как да ги изпълните най-добре. Направете самостоятелно задача 5. и имайте готовност да споделите резултатите от работата си в часа.

             Задача 1. Да преговорим най-важното

             Задача 2. Да се ориентираме във времето

             Задача 3. С какво ни обединяват европейските ценности

             Задача 4. Познавате ли тези известни българи

             Задача 5. Познавате ли забележителностите на София

             Домашна работа

             Стр. 31 упр. 1, 2, 3, 4 (учебна тетрадка)

             България - част от Европа и света - Човекът и обществото 4 клас | academico

             Видео урок: Съвременна България в Европа и света (обобщение)

             Дойде времето за един хубав преговорен видео урок по "Човекът и обществото" за 4. клас! Ще си припомниш какво се случва със страната ни след края на Втората световна война, кои бяха българите, прославили родината ни, кога влизаме в Европейския съюз и откога София е столица на България. Видео урокът е съобразен с новата учебна програма на МОН и ДОС.

             Човекът и обществото за 4. клас  Човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас   Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас

              

             • ГОДИШЕН ПРЕГОВОР