От Освобождението до Независимостта

Тестът  е за проверка и оценка на знанията на учениците за периода от Освобождението на България (3 март 1878 г.) до обявяването на Независимостта (22 септември 1908 г.).

Няма ограничение в броя на опитите. Взима се най-високата оценка, получена при направените опити.  

Максималният брой точки от теста е 32. Тяхното приравняване към оценки по шестобалната система е следното:

Отлично изпълнение    Много добро изпълнение Добро изпълнение  Задоволително изпълнение Незадоволително изпълнение

От 30 до 32 точки

От 93,76 до 100 % 

От 26 до 30 точки

От 81,26 до 93,75 % 

От 20 до 26 точки

От 62,51 до 81,25 % 

От 13 до 20 точки

От 40,64 до 62,50 % 

До 13 точки включително

До 40,63 %

 

Последно модифициране: сряда, 6 май 2020, 11:11